Contact US

Tel:  Daily affairs for foreign students+86-572-2321706

       Teaching affairs for foreign students+86-572-2321015

       Admission +86-572-2322746

Address: No.759 Erhuandong Road, Huzhou, Zhejiang Province, 313000, P.R.China

‍‍‍‍‍‍Fax: +86-572-2321028

E-mail:  jason1981@zjhu.edu.cn,‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍  fao@zjhu.edu.cn;

Website: /english/

‍‍‍‍‍‍‍